راه های ارتباطی

آدرس

 آدرس: تهران، خيابان ولي‌عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي درب جنوبي پارك ملت، ساختمان وزارت نيرو، طبقه سوم، بال شرقی، دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت نيرو كدپستي : 1996832611

اطلاعيه‌ها

1402/02/30
مهلت درج ضمیمه، توضیحات و تحلیل عملکرد در 30 و 31 اردیبهشت ماه

1402/02/06
امکان برقراری ارتباط تلفنی با پشتیبان سامانه مدیریت عملکرد

1402/02/06
تمدید مهلت خودارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی سطح ملی و استانی

1402/01/30
برقراری ارتباط اینترنتی با سامانه مدیریت عملکرد وزارت نیرو

1402/01/26
برنامه زمانبندی ارزیابی عملکرد سال 1401 شاخصهای عمومی و اختصاصی سطح ملی و استانی

نتایج نمایش 1-5 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

شناسه

 دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد، با رويكرد بهسازي سيستم و عملكردها در مجموعه صنعت و بازشناسي مستند نقاط قوت و ضعف مجموعه صنعت،‌ به‌صورت دفتري مستقل در سال 1386 زير نظر مستقيم وزير نيرو تشكيل شده كه عناوين كلي و مأموريت‌هاي آن طي حكم ابلاغي وزیر محترم نيرو احصاء و تعيين شده است. اين دفتر به اقتضاي وظايف و كاركرد ذاتي خود نسبت به وظائف و مسئوليت‌هاي سازماني ساير بخش‌ها داراي جايگاه فرابخشي  بوده و حسب مورد، مطابق با دستورات وزير نيرو و برنامه‌هاي مصوب خود، موظف و مجاز به بازرسي و ارزيابي عملكرد مجموعه وزارت نيرو شامل حوزه ستادي و زير‌مجموعه‌هاي آن مي‌باشد. اين دفتر به‌طور هم‌زمان ضمن اينكه داراي جايگاه سياست‌گذاري و هدايت كلان مجموعه فعاليت‌هاي بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در سطح صنعت مي‌باشد،‌ از جايگاه و اختيارات ورود مستقيم و عملياتي در هريك از حوزه‌هاي ياد شده نيز برخوردار است.
logo.JPG