راه های ارتباطی

آدرس

 آدرس: تهران، خيابان ولي‌عصر، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي درب جنوبي پارك ملت، ساختمان وزارت نيرو، طبقه سوم، بال شرقی، دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت نيرو كدپستي : 1996832611

اطلاعيه‌ها

1402/01/19
اسامی کارشناسان ارزیاب شاخصهای عمومی و اختصاصی سطح استانی
در شرکتهای مادرتخصصی

1402/01/19
اسامی کارشناسان ارزیاب شاخصهای عمومی و اختصاصی سطح ملی 
در حوزه ستادی وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور

1402/01/19
نحوه ارائه مستندات ارزیابی

1402/01/19
برش استانی شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1401 جشنواره شهید رجایی

1402/01/07
امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 سطح ملی

نتایج نمایش 6-10 (از 16)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

شناسه

 دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد، با رويكرد بهسازي سيستم و عملكردها در مجموعه صنعت و بازشناسي مستند نقاط قوت و ضعف مجموعه صنعت،‌ به‌صورت دفتري مستقل در سال 1386 زير نظر مستقيم وزير نيرو تشكيل شده كه عناوين كلي و مأموريت‌هاي آن طي حكم ابلاغي وزیر محترم نيرو احصاء و تعيين شده است. اين دفتر به اقتضاي وظايف و كاركرد ذاتي خود نسبت به وظائف و مسئوليت‌هاي سازماني ساير بخش‌ها داراي جايگاه فرابخشي  بوده و حسب مورد، مطابق با دستورات وزير نيرو و برنامه‌هاي مصوب خود، موظف و مجاز به بازرسي و ارزيابي عملكرد مجموعه وزارت نيرو شامل حوزه ستادي و زير‌مجموعه‌هاي آن مي‌باشد. اين دفتر به‌طور هم‌زمان ضمن اينكه داراي جايگاه سياست‌گذاري و هدايت كلان مجموعه فعاليت‌هاي بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در سطح صنعت مي‌باشد،‌ از جايگاه و اختيارات ورود مستقيم و عملياتي در هريك از حوزه‌هاي ياد شده نيز برخوردار است.
logo.JPG